Hội Thảo Về Chất Lượng Vàng Trang Sức Tại Việt Nam 2023

Trong khuôn khổ Hội chợ Quốc tế Trang sức Việt Nam (VIJF 2023), Hội đồng Vàng Thế giới cùng các lãnh đạo, quản lý cấp cao thuộc các doa...

Continue reading